Perküsyon Kursu

VURMALI ÇALGILAR KURSLARI: (BENDİR, ASMA DAVUL, DARBUKA)
BENDİR DERSİ:

Bendir, Klasik Türk Müziğinde kullanılan başlıca vurmalı ritim çalgılarından biridir. Zilsiz büyük tef, nakkare ve kudümle birlikte kullanılır. Derisinin iç yüzüne boydan boya gerilen kiriş sayesinde aynı anda iki değişik tını çıkarabilir. Bendir, Klasik Türk müziğinde ve özellikle Mevlevi zikir musikisinde daire veya def adıyla bilinen vurmalı çalgının Mağrip ülkelerine (özellikle Fas ve Cezayir'e) özgü biçimidir. Mağrip Arapçasından alınan bendir adı Türkiye'de 1980'lerden sonra yaygın kullanıma kavuşmuştur. Türkiye'de son dönemlerde kullanım alanı yaygınlaşmaya başlamış olup , ilahi müziğinin yanında Türk Halk Müziği'nde en çok kullanılan ritim aleti olmuştur.Bunun yanında Türkçe rock parçalarda da zaman zaman görülebilmektedir. 

 ASMA DAVUL:

Türk vurmalı çalgılarının sembolü olarak kabul edilmektedir. Davul tarihimizde çok değişik amaçlarla kullanılmıştır. Türkiye’nin her yerinde değişik cins ve boylarda davul bulunmaktadır. Kasnak, ip ve deri olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Tokmak ana ritmi, çubuk ise detayları çalmaktadır. Genellikle küçük davul, orta davul, büyük davul ve koltuk davulu gibi mahalli boyları ve adları bulunmaktadır. Türklerde kullanılan en eski çalgıdır. 

DARBUKA:

Darbuka, Orta Doğu’da kullanılan vurmalı bir çalgıdır ve daha çok oynak ve eğlence amaçlı müziklerde kullanılır. Darbukada Düm ve Tek olarak adlandırılan iki ses vardır.İlk ses, ritmin temelini sağlar ve aletin ortasına vurularak sağlanır, ikinci ses daha çok süsleme ve doğaçlama için kullanılır.Önceleri pişmiş toprak kullanılarak üretilen bu vurmalı çalgı, giderek sırsız toprağın yanı sıra bakır, alüminyum, çeşitli metal alaşımlar, alçı, porselen, ağaç ve cam elyaf v.b. gibi malzemeler kullanılarak da yapılmıştır. Genellikle bir tarafı geniş, diğer tarafı dar bir boru görünümündeki çalgıda, hayvan derisi ve son zamanlarda ise çoğunlukla sentetik deri kullanılmaktadır.

 Perküsyon Derslerine Katılım Şartları:

 • 10  yaştan itibaren her kursiyer kursa katılabilir.
 • Dersler alanında uzman, konservatuvar mezunu eğitmenler tarafından verilmektedir.
 • Bireysel dersler kursiyere, kurumumuza ve eğitmene uygun olabilecek saat dilimlerine göre planlanabilmektedir. 
 • Bireysel dersler, haftada 1 gün 1 saat, ayda 4 gün saat alarak yapılır.
 • Grup dersleri 3 kişilik ve 6 kişilik olabilecek şekilde planlanabilmektedir. 
 • 3 kişilik gruplar ile, haftada 1 gün  1 saat, ayda 4 gün 4 saat olarak dersler yapılmaktadır.
 • 6 kişiye kadar grup dersleri, haftada 1 gün 2 saat olarak olarak yapılmaktadır.
 • Ayrıca kişilerin istekleri doğrultusunda kendi gruplarını kendileri oluşturabilirler.
 • Bu gruplar yaş ve seviyelerine göre belirlenerek oluşturulmaktadır.
 • Grup derslerinde de, her öğrenci ile bireysel olarak ilgilenilir.

Perküsyon kursuna devam eden öğrenciler, kurumun diğer branşlarındaki öğrencileri ile seviyelerini, performanslarını ve grup içindeki ahenk-uyumu öğrenebilmeleri amacı ile toplu çalışmalara da ayrıca katılabilirler.
Kurumumuzda öğrencilerin özgüvenini arttırmak, performanslarını  seyirci önünde sergileyebilmek amacı ile yıl sonlarında düzenlenen konserlerde aktif rol almalarını sağlayıcı çalışmalarda yapılmaktadır.
Kursumuzda çalışma amaçlı enstrüman bulunmaktadır. İş çıkışı, okul yada kursumuza gelirken yanınızda enstrümanınızı getiremediğiniz şartlarda, kursumuzdaki enstrümandan çalışma amaçlı yararlanabilirsiniz. 

NOT: Ticari piyasa içerisinde ,enstrüman çalmayı bilmeyen öğrencilerin, sadece görüntüsüne aldanarak temin etmiş oldukları enstrümanlarda ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Armoni Sanat Merkezi olarak eğitmenlerimiz ile entrümanlarımızı büyük titizlikle ve seslerine, ağaç yapılarının kalitesine bakarak temin etmekteyiz. Ayrıca öğrencilerimizin fiziksel yapıları, özellikle parmak yapılarının durumlarına göre de uygun enstrüman seçimlerine bu anlamda yardımcı olmaktayız. Enstrüman seçimlerini bizlerle yapmış olan öğrencilerimiz sağlıklı, güvenli ve sorunsuz bir şekilde de derslerine devam etmiş olmaktadırlar.

 DERS İÇERİĞİ:

 • Ritim ve tartımın müzik içindeki önemi.
 • El, ayak koordinasyon çalışmaları.
 • Metronomla ritmik çalışmalar.
 • Notasyon, solfej, armoni.
 • Müzik üzerinde ritimsel uygulamalar.
 • Pop, Rock ve dünya ritimleri çalışmaları.
 • İleri seviye Ritim çalışmaları ve müzik üzerine ritim çalışmaları. 
 • Repertuar çalışmaları.